Med blåsten förra helgen har isen gått upp och Runnvikens vatten speglar återigen himlens skiftningar. I år är vattenståndet betydligt lägre än normalt vid denna årstid. Våtmarkerna som omger gården är ett paradis för fåglar. Här har nu gäss, svanar och änder börjat häcka. Från tidig morgon till sen kväll kan man lyssna till fåglarnas läten. Man kan se hur de grupperar sig parvis och ibland kretsar havsörnen över området och letar efter ett lättfångad byte.
På samma område där vi i vintras åkte skridsko är det nu översvämmad och man kan tyst glida fram med en kanot. Senare under sommaren, när vattnet återigen har sjunkit och strandängarna är gröna och frodiga  kommer hästarna att beta här för att hålla landskapet öppet.

Runnviken är en fantastisk plats för att följa naturens skådespel.