Okategoriserad

Home/Okategoriserad

Det börjar kvittra i skog och mark

Både i parken runt Pensionatet och längs vandringsslingan vid Uppsa Kulle finns Fågelholkar uppsatta.
De ska hjälpa småfåglar att hitta boplatser där de kan lägga ägg och få ungar.
I ett samarbete med Viktoriagården i Aspa, har vi köpt in holkar som är byggda av brukare med funktionsnedsättning.
Många av holkarna är en sponsring av företag som har konfererat på Runnvikens Pensionat och som värnar om vår natur.

Vid foten av Uppsa Kulle till vänster om parkeringsplatsen finns ett Vindskydd för att ge möjlighet till en rastplats
i alla väder och under hela året.
Det är byggt i naturmaterial med stockar sågade av gårdens eget timmer.
Hit kan man ta med sig en picknickkorg, eller göra upp eld i eldstaden och grilla.
Platsen är rogivande, med vacker utsikt över landskapet och perfekt för att iakttar djurlivet runtomkring.

Från vindskyddet utgår en 1 km lång vandringsslinga som är utmärkt med gula pilar.
Den är bitvis brant och svårtillgänglig men smyger man tyst har man möjlighet att kanske se älg, kronhjort,
dovhjort, rådjur, räv och grävling frilevande i naturen.

I södra delen av slingan där Våtmarksfondens skylt är placerad, har man fantastisk utsikt över våtmarkerna som varje vår översvämmas.
Vattnet sjunker sedan och filtreras så att stora mängder fosfor, kalium och kväve stannar i marken och inte når ut i Östersjön.
Här är ett paradis för fåglar. Under våren när vattnet står högt samlas de i stora skaror.
Det är ett fantastiskt skådespel att se alla sångsvanar, knölsvanar, änder, grågäss, kanadagäss och tranor.

Som gäst på Runnvikens Pensionat kan du både beställa en picknickkorg för din utflykt och låna en kikare för att upptäcka fåglar och vilt.

 

 

 

En ny satsning

Hållbarhet ur miljö- social- och ekonomisk aspekt är viktig för oss

Redan när vi byggde pensionatet lade vi mycket tid och energi på att använda naturmaterial så att huset skulle kännas trivsamt och hälsosamt. Vi anlitade lokala hantverkare för att ge arbetstillfällen på hemmaplan. Även inredningen ska spegla den skandinaviska stilen med kalksten från Vätterns strand, såptvättade trägolv av svensk furu, limfärg på väggarna i noga utvalda kulörer och möbler som antingen är köpta på loppis och auktion eller speciellt tillverkade av ”vår” snickare.

All uppvärmning på gården sker från en central värmeanläggning som eldas med halm och vass.
Under sommaren skördas vassen på strandängarna, rullas till stora balar och lagras för att bli energikälla under den kalla årstiden.

Nu har vi tagit ytterligare ett steg i utvecklingen och investerat i solceller. En stor yta på ridhusets tak, som har bra läge, är nu täckt av solceller och producerar el för pensionatet och gårdens hushåll. Vi har haft god hjälp av Ecokraft och är nu glada att har tagit ännu ett steg för en hållbar utveckling ✨